img_02

Наблюдателни/Нивомерни стъкла


Продукти
  1. >
  2. Наблюдателни/Нивомерни стъкла

Рефлекционни стъкла

Рефлекционни стъкла термично закалени окомплектовани с две уплътнения.

Дължина:
От 115 mm(I) до 340 mm(IX)

Работно налягане
До 400 bar.

Работна температура
До +430º C

Типове и приложение
Рефлекционни стъкла (тип А,В,Н): в повърхността контактуваща с работната среда са оформени канали при леенето на стъклото.

Транспарентни стъкла

Транспаретни стъкла термично закалени окомплектовани с две уплътнения.

Дължина
От 115 mm(I) до 340 mm(IX)

Работно налягане
До 400 bar.

Работна температура
До +430º C

Типове и приложение
Транспарентни стъкла (тип А,В,Н,ТА,28): повърхностите от двете страни на стъклото са полирани за да се гарантира оптимална прозрачност.

Кръгли стъкла

Кръгли наблюдателни стъкла-ляти, термично закалени, окомплектовани с две уплътнения.

Диаметър
От 31,75 mm до 200 mm

Дебелина
от 12,7 mm до 20 mm

Работно налягане:
До 175 bar.

Работна температура
От -273ºC до +356º C

Приложение
За наблюдение на процеси в химическите индустрии. За наблюдение на поток в тръбопровод и др.

Слюдени пластини

Слюдените пластини се прилагат в транспатентни нивопоказателни колонки за вода и пара с високо налягане. Използването им предпазва наблююдателните стъкла и значително удължава живота им при наличието на пара с високи налягане и температура.
Съгласен/съгласна съм моите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Крафт България за целите на осъществяването на кореспонденция относно запитването ми*