НИВОПОКАЗАТЕЛНИ КОЛОНКИ

Нивопоказателни колонки


Продукти
 1. >
 2. Нивопоказателни колонки

Класически колонки със стъкла

Рефлекционни колонки
Транспарентни колонки
Двуцветни колонки
Тръбни колонки

Размери
Колонките се изработват по размер на присъединяване посочен от клиента. За по-големи размери се предлагат комбинации от секции.

Окомплектоване
Колонките са окомплектовани с дренажни вентили и специализирана арматура, която позволява бързо затваряне в случай на необходимост. Арматурата е проектирана със специално приспособление, което автоматично отцепва нивопоказателната камера при счупване на стъкло и по този начин предотвратява трудови злополуки.

Материал на детайлите контактуващи със средата
Въглеродна стомана (C22.8), неръждаема стомана (1.4401) и специални материали в зависимост от работната среда

Материал на вътрешните елементи на арматурата:
Неръждаема стомана (1.4401) и специални материали в зависимост от работната среда

Приложение
За пара до 32 bar и 236°С.

Индикация
Нивото на флуида се наблюдава лесно чрез нивомерни стъкла.

Максимална работна температура
236º C за пара,
400º C за друга среда без пара

Налягане:
PN 32 за пара,
PN 400 за друга среда без пара

Аксесоари:
Вентили за вентилиране
Скали за измерване на нивото
Външен нагревател

Магнитни колонки

Магнитни
Трансмитери
Превключватели

Принцип на действие

Специално проектиран поплавък, в зависимост от специфичното тегло на работна среда, плава в камерата на магнитния нивопоказател и посредством магнит монтиран в него взаимодейства с планстинчат дисплей извън камерата. Чрез завъртане на оцветените пластините на дисплея ясно се наблюдава промяната на нивото. Магнита монтиран в поплавъка позволява лесно извеждане на електронен сигнал за дистанционно отчитане на нивото.

Параметри

Минимална дължина
250 mm

Максимална дължина
6 метра (за една секция)
неограничено при използване на повече секции

Номинално налягане
PN 120 – пара
PN 400 – хим. индустрия

Работна температура
до 400º C

Специфично тегло на работната среда:
От 400 kg/m3 до 2200 кг/м3

Индикация
Отчетлива индикация в червено-бял цвят. Широчина на дисплея 25 мм
Колонката използва феритни пластини задвижвани от херметичен поплавък без водачи. Показанието е стабилно и при наличие на виврации.
При магнитните нивопоказатели лесно се извежда електрически сигнал за нивото посредством превключватели и трансмитери.

Материал
Коркус: Неръждаема стомана или специфичен материал устойчив на агресивни работни среди
Поплавък: неръждаема стомана, титан, корозионно устойчива пластмаса и др.

Монтаж
на фланци, заварка или резба.

Допълнително оборудване
Устройства за дистанционно наблюдение (алармиращи превключватели, трансмитери, контролери), оцветени пластини, херметичен поплавък изработен от различни материали (неръждаема стомана, титан или пластмаса),магнитостриктивни сензори с висока точност на нивото.

Предимства

 • Моментално, точно и ясно четимо показание на нивото
 • Изобразяване на нивото без мъртва зона
 • Не се нуждае от поддръжка и дрениране
 • Местно и дистанционно наблюдение
 • Лесно следене на нивото с електроника и автоматизиране
 • Лека и здрава заварена конструкция
 • Херметична конструкция
 • Подходящи за отровни и агресивни работни среди
 • Точно отчитане на нивото дори и при наличие на разпенване
 • Поплавък с мощна магнитна система действаща на 360˚
 • Поплавъкът се движи свободно в камерата, а не е ограничен от водачи.
 • Индикация за спукан поплавък
 • Дисплеят може да се върти в зависимост от мястото за наблюдение
 • Широка област на приложение: до 400 bar и 400˚С (стандартно)
 • Неограничена дължина на измерване
 • Лесна за монтаж поради минимално тегло
Съгласен/съгласна съм моите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Крафт България за целите на осъществяването на кореспонденция относно запитването ми*